Formål

Sorg, angst og depression er psykiske tilstande, som har ubetinget stor indflydelse på det enkelte menneskes livskvalitet og arbejdsfunktion. Men på trods af at forskningen viser, at vores sociale omgivelser (og herved også vores arbejdsplads) har kæmpemæssig indflydelse på vores evne til recovery, er de danske virksomheder ofte ikke rustet til at håndtere denne form for lidelser hos deres medarbejdere.
Det ønsker vi, at gøre noget ved!

Begrundelse

Vi udvikler os som mennesker i relationerne til andre. Derfor ligger der i vores sociale omgivelser et stort potentiale for at komme igennem svære livskriser, der ellers kan få permanent indflydelse på vores livsglæde og på vores arbejdsfunktion. Gode sociale netværk og tætte relationer til andre mennesker er en yderst betydningsfuld forudsætning for at vi har det godt og trives.

Hvem?

SammenOmSorg henvender sig til de private virksomheder, som ønsker at inkorporere ”bløde værdier”. Dette ved at I tilegner jer kompetencer til handle omsorgsfuldt og med omtanke, når en medarbejder rammes af sorg og andre livskriser. Samtidigt profilerer I heraf økonomisk ved at forebygge langtidssygemeldinger, fyringssager, længerevarende nedsat effektivitet hos medarbejderen.

Hvordan?

Ved at udarbejde skræddersyede sorghandleplaner samt ved at undervise i emner som ”den svære samtale”, ”socialt ansvar” og ”udvikling i fællesskaber”, ruster vi jer som arbejdsplads, til at handle omsorgsfuldt overfor jeres medarbejdere/kollegaer, hvis de oplever en livskrise.
Foruden hjælp til den forebyggende indsats i virksomheden, tilbyder SammenOmSorg også løbende samtalefacilitering mellem medarbejdere og ledelse, supervision, coaching og motivationssamtaler samt opfølgende kurser/foredrag.

Saskia Tanja Carlsen

Cand. Pæd. Pæd. Psyk.

Saskia er konsulenten i Sammen Om Sorg, som varetager opgaverne med at udarbejde sorghandleplaner til virksomhederne.
Ligeledes underviser Saskia i sorg, sociale samspilsprocesser, krisehåndtering mm. og er ansvarlig for at udarbejde kurser til de enkelte virksomheder tilpasset deres specifikke behov og ønsker.

Vil du vide mere om Saskias kompetencer inden for sorghåndtering; Klik her